ارسال مقاله پست الکترونیک
Get Adobe Flash player
نظرسنجی

بیشترین استفاده شما از اینترنت کدام است؟

مشاهده نتایج

Loading ... Loading ...
آمار سایت
  • کاربران آنلاین: 1
  • بازدیدهای امروز:
  • بازدید کل: 2397570

محصولات و تعرفه های ADSL

محصولات حجمی اینترنت بر بستر ADSL

توضیحات
24GB
18GB
12GB
8GB
6GB
4GB
پهنای باند/ترافیک
-----135000-128Kbps
----200000--256Kbps
----220000--512Kbps
---290000--1400001Mbps
--390000300000-190000-2Mbps
-560000470000380000-200000-4Mbps
پس از امکان سنجی620000530000440000---8Mbps
تعرفه های فوق بصورت ماهیانه و بر حسب ریال می باشندسبد محصولات غیرحجمی بر بستر ADSL (به صورت پیش پرداخت ارائه می گردد)

تعرفه ماهیانه (ریال)
حداکثر ترافیک ماهیانه
پهنای باند
25000017GB1Mbps
40000025GB2Mbps
60000034GB4Mbps
100000050GB8Mbps
تبصره: در صورت نیاز مشترک به استفاده بیشتر از سقف حجم ماهیانه ترافیک بین الملل، بسته حجم مورد نظر بر مبنای تعرفه سطح چهارم از جدول ذیل محاسبه خواهد شد

 

تعرفه حجم اضافه

ملاحظات
تعرفه به
ازای هر GB
(ریال)
حجم ترافیک مازاد
شماره سطح
-300001GB < حجم مازاد <= 3GBسطح یک
تا 3 گیگابایت مطابق تعرفه سطح اول
و مابقی مطابق تعرفه سطح دوم
220003GB < حجم مازاد <= 10GBسطح دو
تا 3 گیگابایت مطابق تعرفه سطح اول
و بیش از 3 تا 10 گیگابایت مطابق تعرفه سطح دوم
و مابقی طبق سطح سوم
1800010GB < حجم مازاد <= 30GBسطح سه
تا 3 گیگابایت مطابق تعرفه سطح اول
و بیش از 3 تا 10 گیگابایت مطابق تعرفه سطح دوم
و بیش از 10 تا 30 گیگابایت مطابق سطح سوم
و مابقی طبق سطح چهارم
15000حجم مازاد > 30GBسطح چهار

محصولات و تعرفه های تجاری

تعرفه ماهانه تامین ارتباط برای دسترسی به شبکه ملی انتقال داده ها تحت پروتکل IP-MPLS

پهنای باند سرویس تحت پروتکل (IP) به ازاء هر لینک
MPLS عادی
بین شهری (بین استان) MPLS ویژه
بین شهری (داخل استانی) MPLS ویژه
شهری (ويژه MPLS)
سرعت
 
300,000800,000500,000350,00064 Kbps
450,0001,200,000750,000525,000128 Kbps
750,0002,000,0001,250,000875,000256 Kbps
1,200,0003,200,0002,000,0001,400,000512 Kbps
1,800,0004,800,0003,000,0002,100,0001 Mbps
3,000,0008,000,0005,000,0003,500,0002 Mbps
4,800,00012,800,0008,000,0005,600,0004 Mbps
7,500,00020,000,00012,500,0008,750,0008 Mbps
11,400,00030,400,00019,000,00013,300,00020 Mbps
19,500,00052,000,00032,500,00022,750,00034 Mbps
32,700,00087,200,00054,500,00038,150,000100 Mbps
51,000,000136,000,00085,000,00059,500,000155 Mbps

تعرفه ماهانه ارتباط برای دسترسی به شبکه ملی انتقال داده ها با سرویس اینترانت

تعرفه اینترانت
سرعت
210,00064 Kbps
315,000128 Kbps
525,000256 Kbps
840,000512 Kbps
1,260,0001 Mbps
2,100,0002 Mbps
3,360,0004 Mbps
5,250,0008 Mbps
7,980,00020 Mbps
13,650,00034 Mbps
22,890,000100 Mbps
35,700,00155 Mbps

تعرفه اینترنت اختصاصی

تعرفه های اینترنت (بر حسب ریال)
سرعت
770,00064 Kbps
1,540,000128 Kbps
2,409,000256 Kbps
4,125,000512 Kbps
7,425,0001 Mbps
13,200,0002 Mbps
22,572,0004 Mbps
39,105,0008 Mbps
82,082,00020 Mbps
123,904,00034 Mbps
341,220,000100 Mbps
454,542,000155 Mbps

تعرفه ماهانه تامین ارتباط برای دسترسی به شبکه ملی انتقال داده ها نقطه به نقطه در سراسر کشور

ارتباط نقطه به نقطه اختصاصی دیتا به ازاء هر لینک
بین شهری (بین استانی)
بین شهری (داخل استانی)
شهری
سرعت
900,000450,000300,00064 Kbps
1,350,000675,000450,000128 Kbps
2,250,0001,125,000750,000256 Kbps
3,600,0001,800,0001,200,000512 Kbps
5,400,0002,700,0001,800,0001 Mbps
9,000,0004,500,0003,000,0002 Mbps
22,500,00011,250,0007,500,0008 Mbps
58,500,00029,250,00019,500,00034 Mbps
153,000,00076,500,00051,000,000155 Mbps
405,000,000202,500,000135,000,000STM4
1,080,000,000540,000,000360,000,000STM16

تعرفه ماهانه تامین ارتباط برای دسترسی به شبکه شهری و بین شهری

ارتباط نقطه به نقطه اختصاصی به ازاء هر لینک
داخل استانی (بین استانی)
داخل استانی (داخل استانی)
داخل شهری
سرعت
800,000400,000255,00064 Kbps
---128 Kbps
---256 Kbps
---512 Kbps
---1 Mbps
8,000,0004,000,0002,550,0002 Mbps
20,000,00010,000,0006,375,0008 Mbps
52,000,00026,000,00016,575,00034 Mbps
136,000,00068,000,00043,350,000155 Mbps
408,000,000204,000,000130,050,000STM4
1,224,000,000612,000,000390,150,000STM16

تعرفه های حجم اضافی

تعرفه (برحسب ریال)
حجم ترافیک
36,000GB ≤ 5
26,0005 < GB ≤ 10
16,000GB > 10

حدیث روز