ارسال مقاله پست الکترونیک
Get Adobe Flash player
نظرسنجی

بیشترین استفاده شما از اینترنت کدام است؟

مشاهده نتایج

Loading ... Loading ...
آمار سایت
  • کاربران آنلاین: 1
  • بازدیدهای امروز:
  • بازدید کل: 2397569
هفته اول

اسامی برندگان جوایز هفته اول ( 13 لغایت 19 تیرماه )

جایزه
نوع سرویس
نام مرکز
مشترک
نیم سکه جشنواره رنگین کمان-نارنجیباباییعلی اکبر صالحی
تبلت حجمی۹۳قدساکبر نوروزی
نیم سکه جشنواره رنگین کمان-سبزقدساکبر خمسه

هفته دوم

اسامی برندگان جوایز هفته دوم ( 20 لغایت 26 تیرماه )

جایزه
نوع سرویس
نام مرکز
مشترک
تبلت جشنواره رنگین کمان-زردآبيكمرتضی یکه فلاح
نیم سکه جشنواره رنگین کمان-زردشهید نصرآبادیوحید حاجی آقا محمدسلیمی
نیم سکه حجمی۹۳قدسسید محمد حسینی

هفته سوم

اسامی برندگان جوایز هفته سوم ( 27 تیر لغایت 2 مرداد )

جایزه
نوع سرویس
نام مرکز
مشترک
تبلت جشنواره رنگین کمان-نارنجی کاسپینشرکت بهسازان ذوب پارسیان
نیم سکه جشنواره رنگین کمان-نارنجی قدسحبیب اله ذوالقدر
نیم سکه جشنواره رنگین کمان-نارنجی قدسامیر خلف بیگی

هفته چهارم

اسامی برندگان هفته چهارم ( 3 لغایت 9 مرداد ماه )

جایزه
نوع سرویس
نام مرکز
مشترک
نیم سکه جشنواره رنگین کمان-زردآبيكزهرا کیمیایی
تبلت جشنواره رنگین کمان-زردشهید نصرآبادیعباداله درویش
نیم سکهجشنواره رنگین کمان-زردباباییسعید رضایی علی کمر

حدیث روز